sex

Orgasmus u ženy a u mužů

Orgasmus bychom mohli charakterizovat jako pocit mimořádně intenzivního uspokojení, který je výsledkem sexuální aktivity. Zažívají ho ženy i muži, mladí i starší. Obě pohlaví spojuje nesmírný zájem o tento magický moment a proto je předmětem bádání laiků i vědců. Zažívání…